Проектът ImproCollBar има за цел да разшири експертния опит в областта на индустриалните отношения в 5 държави-членки на ЕС (Белгия, България, Румъния, Гърция и Италия) чрез сравнително изследване на факторите и механизмите, които подобряват обхвата и покритието на колективното договаряне в различни режими на индустриални отношения в контекста на Европейската директива за минимални работни заплати и пандемията от Covid-19.

 

Информация за интервюираното лице

Име
1. Процесът на колективно договаряне във вашата страна върви ли в правилната посока?