Improving Collective Bargaining in European Union. Comparison of Different Industrial Relations Regimes - ImproCollBar - Project 101052292
co-funded by EU

Questionnaires

Bulgarian

Въпросник за представители на работодателски организации

Проектът ImproCollBar има за цел да разшири експертния опит в областта на индустриалните отношения в 5 държави-членки на ЕС (Белгия, България, Румъния, Гърция и Италия) чрез сравнително изследване на факторите и механизмите, които подобряват обхвата и покритието на...

Въпросник за синдикални представители

Проектът ImproCollBar има за цел да разшири експертния опит в областта на индустриалните отношения в 5 държави-членки на ЕС (Белгия, България, Румъния, Гърция и Италия) чрез сравнително изследване на факторите и механизмите, които подобряват обхвата и покритието на...

Въпросник за представители на социални движения/организации на гражданското общество

Проектът ImproCollBar има за цел да разшири експертния опит в областта на индустриалните отношения в 5 държави-членки на ЕС (Белгия, България, Румъния, Гърция и Италия) чрез сравнително изследване на факторите и механизмите, които подобряват обхвата и покритието на...

Въпросник за представители на политическите партии

Проектът ImproCollBar има за цел да разшири експертния опит в областта на индустриалните отношения в 5 държави-членки на ЕС (Белгия, България, Румъния, Гърция и Италия) чрез сравнително изследване на факторите и механизмите, които подобряват обхвата и покритието на...

Въпросник за представители на държавата

Проектът ImproCollBar има за цел да разшири експертния опит в областта на индустриалните отношения в 5 държави-членки на ЕС (Белгия, България, Румъния, Гърция и Италия) чрез сравнително изследване на факторите и механизмите, които подобряват обхвата и покритието на...

Въпросник за представители на работодателски организации

Проектът ImproCollBar има за цел да разшири експертния опит в областта на индустриалните отношения в 5 държави-членки на ЕС (Белгия, България, Румъния, Гърция и Италия) чрез сравнително изследване на факторите и механизмите, които подобряват обхвата и покритието на...