Improving Collective Bargaining in European Union. Comparison of Different Industrial Relations Regimes - ImproCollBar - Project 101052292
co-funded by EU

Vragenlijst Vertegenwoordigers van de staat

Het project ImproCollBar beoogt de expertise te vergroten op het gebied van arbeidsverhoudingen in 5 EU-lidstaten (België, Bulgarije, Roemenië, Griekenland en Italië) via een vergelijkend onderzoek van de factoren en mechanismen die de reikwijdte en het...

Vragenlijst Vertegenwoordigers van politieke partijen

Het project ImproCollBar beoogt de expertise te vergroten op het gebied van arbeidsverhoudingen in 5 EU-lidstaten (België, Bulgarije, Roemenië, Griekenland en Italië) via een vergelijkend onderzoek van de factoren en mechanismen die de reikwijdte en het...

Vragenlijst Vertegenwoordiger werkgeversorganisatie

Het project ImproCollBar beoogt de expertise te vergroten op het gebied van arbeidsverhoudingen in 5 EU-lidstaten (België, Bulgarije, Roemenië, Griekenland en Italië) via een vergelijkend onderzoek van de factoren en mechanismen die de reikwijdte en het...

Vragenlijst Vakbondsvertegenwoordiger

Het project ImproCollBar beoogt de expertise te vergroten op het gebied van arbeidsverhoudingen in 5 EU-lidstaten (België, Bulgarije, Roemenië, Griekenland en Italië) via een vergelijkend onderzoek van de factoren en mechanismen die de reikwijdte en het...

Questionnaire Représentants syndicaux

Le projet ImproCollBar vise à développer l’expertise dans le domaine des relations industrielles dans cinq États membres de l’UE (Belgique, Bulgarie, Roumanie, Grèce et Italie) par le biais d’une recherche comparative des facteurs et des mécanismes...