Proiectul ImproCollBar își propune să extindă expertiza în domeniul relațiilor industriale în 5 state membre UE (Belgia, Bulgaria, România, Grecia și Italia) prin cercetarea comparativă a factorilor și mecanismelor care îmbunătățesc sfera și acoperirea negocierilor colective în diferite regimuri de relații industriale în contextul directivei europene privind salariul minim și pandemia de Covid-19.

Prin furnizarea acestor informații, vă exprimați acordul ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate de către CNSLR-Frăția (Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – Frăția), cu respectarea prevederilor cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

Informații ale respondentului

Nume
1. Procesul de negocieri colective din țara dumneavoastră merge în direcția corectă?
2. Organizația dumneavoastră are relații cu sindicatele?
3. Organizația dumneavoastră are relații cu organizațiile patronale?
Dacă da, vă rugăm să specificați care și să explicați motivele conflictelor.
Vă rugăm să detaliați motivele pentru care faceți/nu faceți acest lucru.
Vă rugăm să detaliați motivele pentru care faceți/nu faceți acest lucru.
7. Organizația dumneavoastră favorizează sau se angajează în dialog cu reprezentanții organizațiilor patronale și ai organizațiilor sindicale în timpul fazei de negociere a contractelor colective?
8. Organizația dumneavoastră are contacte cu organizațiile sindicale în afara fazelor de negociere a contractelor colective?
9. Organizația dumneavoastră are contacte cu organizațiile patronale în afara fazelor de negociere a contractelor colective?
10. Organizația dumneavoastră favorizează sau se angajează în dialog cu reprezentanții organizațiilor patronale și ai sindicatelor în afara fazei de negociere a contractelor colective?
Dacă da, cum și de ce?