Improving Collective Bargaining in European Union. Comparison of Different Industrial Relations Regimes - ImproCollBar - Project 101052292
co-funded by EU

Het project ImproCollBar beoogt de expertise te vergroten op het gebied van arbeidsverhoudingen in 5 EU-lidstaten (België, Bulgarije, Roemenië, Griekenland en Italië) via een vergelijkend onderzoek van de factoren en mechanismen die de reikwijdte en het toepassingsgebied verbeteren van collectieve onderhandelingen in verschillende arbeidsverhoudingskaders in de context van de Europese richtlijn voor minimumlonen en de COVID-19-pandemie.

 

Informatie van de respondent

Naam
1. Bent u van mening dat het systeem van collectieve arbeidsovereenkomsten nuttig is voor uw land?
4. Heeft uw partij banden met vakbonden?
Zo ja, geef aan met welke en verklaar de redenen voor het conflict.
6. Heeft uw partij banden met werkgeversorganisaties?
Zo ja, geef aan met welke en verklaar de redenen voor het conflict.
Leg uit waarom dit al dan niet gebeurt.
Leg uit waarom dit al dan niet gebeurt.
10. Staat uw partij positief tegenover dialoog tussen vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en vakbonden of gaat ze die zelf aan tijdens de onderhandelingsfase van collectieve overeenkomsten?
11. Heeft uw partij contacten met vakbonden buiten de onderhandelingsfasen van collectieve arbeidsovereenkomsten?
12. Heeft uw partij contacten met werkgeversorganisaties buiten de onderhandelingsfasen van collectieve arbeidsovereenkomsten?
13. Staat uw partij positief tegenover dialoog tussen vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en vakbonden of gaat ze die zelf aan buiten de onderhandelingsfase van collectieve overeenkomsten?
Zijn er contacten met als doel uw verkiezingsprogramma samen te stellen?
Zo ja, hoe en waarom?