Improving Collective Bargaining in European Union. Comparison of Different Industrial Relations Regimes - ImproCollBar - Project 101052292
co-funded by EU

Het project ImproCollBar beoogt de expertise te vergroten op het gebied van arbeidsverhoudingen in 5 EU-lidstaten (België, Bulgarije, Roemenië, Griekenland en Italië) via een vergelijkend onderzoek van de factoren en mechanismen die de reikwijdte en het toepassingsgebied verbeteren van collectieve onderhandelingen in verschillende arbeidsverhoudingskaders in de context van de Europese richtlijn voor minimumlonen en de COVID-19-pandemie.

 

Informatie van de respondent

Naam
1. Gaat het proces van collectieve onderhandelingen in uw land de goede kant uit?
2. Heeft uw organisatie banden met vakbonden?
3. Heeft uw organisatie banden met werkgeversorganisaties?
Zo ja, geef aan welke en verklaar de redenen voor het conflict.
Leg uit waarom dit al dan niet gebeurt.
Leg uit waarom dit al dan niet gebeurt.
7. Staat uw organisatie positief tegenover dialoog tussen vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en vakbonden of gaat ze die zelf aan tijdens de onderhandelingsfase van collectieve overeenkomsten?
8. Heeft uw organisatie contacten met vakbonden buiten de onderhandelingsfasen van collectieve arbeidsovereenkomsten?
9. Heeft uw organisatie contacten met werkgeversorganisaties buiten de onderhandelingsfasen van collectieve arbeidsovereenkomsten?
10. Staat uw organisatie positief tegenover dialoog tussen vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en vakbonden of gaat ze die zelf aan buiten de onderhandelingsfase van collectieve overeenkomsten?
Zo ja, hoe en waarom?