Improving Collective Bargaining in European Union. Comparison of Different Industrial Relations Regimes - ImproCollBar - Project 101052292
co-funded by EU

Het project ImproCollBar beoogt de expertise te vergroten op het gebied van arbeidsverhoudingen in 5 EU-lidstaten (België, Bulgarije, Roemenië, Griekenland en Italië) via een vergelijkend onderzoek van de factoren en mechanismen die de reikwijdte en het toepassingsgebied verbeteren van collectieve onderhandelingen in verschillende arbeidsverhoudingskaders in de context van de Europese richtlijn voor minimumlonen en de COVID-19-pandemie.

 

Informatie van de respondent

Naam
1. Gaat het proces van collectieve onderhandelingen in uw land de goede kant uit?